Jak odpowietrzyć bojler? Zapowietrzony bojler – objawy

bojler

Odpowietrzanie bojlera to istotny element konserwacji, który zapewnia jego prawidłowe funkcjonowanie i wydłuża żywotność. Zaniedbanie tego aspektu może prowadzić do różnych problemów, w tym nieefektywnego ogrzewania wody czy nawet uszkodzenia urządzenia. Wiedza o tym, jak odpowietrzyć bojler, jest więc niezbędna dla każdego użytkownika takiego sprzętu. Proces ten, choć może wydawać się skomplikowany, jest dość prosty do wykonania i może zaoszczędzić wiele niepotrzebnych kosztów związanych z naprawą urządzenia.

Zapowietrzony bojler – objawy

Oto główne objawy zapowietrzonego bojlera:

 1. Głośna praca urządzenia – bulgotanie lub szum w trakcie działania.
 2. Nierównomierne ogrzewanie wody – niektóre części wody są gorące, a inne zimne.
 3. Obecność powietrza w kranie – „plucie” wodą lub wydobywanie się bąbelków powietrza podczas pobierania wody.
 4. Obniżona wydajność ogrzewania – woda ogrzewa się wolniej niż zwykle.
 5. Zmniejszone ciśnienie wody – słabszy strumień wody z kranu.
 6. Nagłe zmiany temperatury wody – od gorącej do zimnej bez oczywistego powodu.
 7. Zwiększone zużycie energii – bojler pracuje dłużej, aby osiągnąć pożądaną temperaturę wody.

Objawy zapowietrzenia bojlera mogą być różne, ale najczęściej użytkownicy zauważają głośną pracę urządzenia, nierównomierne ogrzewanie wody czy obecność powietrza w kranie podczas pobierania wody. Innym sygnałem może być obniżona wydajność ogrzewania wody, co oznacza, że bojler musi pracować dłużej, by osiągnąć żądaną temperaturę. Wszystkie te objawy sugerują, że w systemie zgromadziło się powietrze, które blokuje prawidłowy obieg wody i wymaga usunięcia.

Jak odpowietrzyjak odpowietrzyć bojler? zapowietrzony bojler – objawyć bojler?

Jak odpowietrzyć bojler? Oto 10 porad:

 1. Wyłącz bojler i poczekaj, aż woda wewnątrz ostygnie, aby uniknąć oparzeń.
 2. Znajdź zawór odpowietrzający, który zazwyczaj znajduje się na górnej części bojlera.
 3. Umieść pod zaworem naczynie na wodę, która może się wydostać podczas odpowietrzania.
 4. Ostrożnie odkręć zawór odpowietrzający, używając odpowiedniego narzędzia, jeśli jest to konieczne.
 5. Poczekaj, aż usłyszysz wydobywające się powietrze i zacznie wypływać woda, co świadczy o zakończeniu procesu odpowietrzania.
 6. Gdy z zaworu zacznie wypływać wyłącznie woda, delikatnie zakręć zawór, aby go zamknąć.
 7. Sprawdź ciśnienie wody w systemie i uzupełnij je, jeśli jest to konieczne, zgodnie z instrukcją obsługi bojlera.
 8. Włącz bojler i sprawdź, czy problem z zapowietrzeniem został rozwiązany.
 9. Regularnie przeprowadzaj konserwację bojlera, w tym odpowietrzanie, aby uniknąć powtarzających się problemów.
 10. Jeśli nie jesteś pewien, jak prawidłowo przeprowadzić odpowietrzanie, lub jeśli problem się powtarza, rozważ skontaktowanie się z profesjonalnym serwisantem.

Odpowietrzenie bojlera zaczyna się od wyłączenia urządzenia i odczekania, aż woda w środku ostygnie. Następnie należy znaleźć zawór odpowietrzający, który zwykle znajduje się na górnej części bojlera. Po jego otwarciu powinno się usłyszeć wydobywające się powietrze. Kiedy przestanie ono uchodzić, a z zaworu zacznie wypływać woda, oznacza to, że proces odpowietrzania został zakończony. Pamiętać należy o ponownym zamknięciu zaworu.

Jak odpowietrzyć wężownicę w bojlerze?

Odpowietrzenie wężownicy w bojlerze wymaga podobnych kroków, co odpowietrzenie samego bojlera. W tym przypadku również należy najpierw wyłączyć bojler i poczekać na ostudzenie wody. Następnie trzeba zlokalizować zawór odpowietrzający, który zwykle znajduje się przy wejściu lub wyjściu wężownicy. Delikatne odkręcenie zaworu powinno pozwolić na uwolnienie zgromadzonego powietrza, aż do momentu, gdy zacznie wypływać woda.

Jak odpowietrzyć bojler centralnego ogrzewania?

Bojler centralnego ogrzewania również może wymagać odpowietrzenia, zwłaszcza po sezonie grzewczym lub po dokonywanych naprawach instalacji. Proces ten zaczyna się od wyłączenia systemu ogrzewania i oczekiwania na obniżenie temperatury wody. Następnie, podobnie jak w przypadkach wcześniejszych, należy zlokalizować i otworzyć zawór odpowietrzający, aż do momentu, gdy zacznie z niego wypływać woda, co oznacza usunięcie zgromadzonego powietrza z systemu.

Polecane Artykuły

Scroll to Top